Můžete poslat zpětnou vazbu. Jsou-li jazykové chyby, jsem velmi potěšen, pokud můžete navrhnout opravy.

Vypočítat nový BMI Vyzvěte své přátele ve  Facebooku

Nový BMI vyvinul Nick Trefethen. Tento nový BMI není zaručený způsob hodnocení nadváhy nebo podváhy. Může také ovlivnit složení těla a svalovost.


Třídy BMI pro dospělé ve věku
20 - 60 let jsou

VýznamHodnoty indexu
Silná slabost< 16,0
Středně slabost16,0 - 16,99
Mírná slabost17,0 - 18,49
Normální hmotnost18,5 - 24,99
Nadváha25,0 - 29,99
Úroveň obezity I30,0 - 34,99
Úroveň obezity II35,0 - 39,99
Úroveň obezity III>= 40,0

Zdroj: World Health Organization (WHO)